Grøn skattereform – i 2 faser

Passion, faglighed og integritet

Grøn skattereform – i 2 faser

skattereform

Efter et ultrakort forhandlingsforløb blev der d. 8 december 2020 indgået politisk aftale om en grøn skattereform. Politisk er der enighed om, at en ensartet afgift på alle CO2e-udledninger er den mest omkostningseffektive måde at reducere emissionerne på. Den overordnede ambition er, at der i 2030 er indført en ensartet CO2e-afgift i Danmark.

Fase 1: 2020 – 2022

Det er aftalt, at energiafgiften på fossile brændsler skal forhøjes. Forhøjelsen sker ved, at den såkaldte procesafgift (= den ikke-godtgørelsesberettigede del af energiafgiften), som i dag er på 4,5 kr. pr. GJ, skal stige med 6 kr. pr. GJ. Forhøjelsen skal indfases over perioden 2023 – 2025.

For mineralogiske processer og landbrugssektoren skal forhøjelsen først indfases i 2025. Efter fuld indfasning vil procesafgiften udgøre 10,5 kr. pr. GJ for langt de fleste virksomheder, mens den vil udgøre 6 kr. pr. GJ for virksomheder med mineralogiske processer og 7,5 kr. pr. GJ for landbrugssektoren. Disse virksomheder er i dag omfattet af særregler.

indfasning

Det er aftalt, at det opnåede afgiftsprovenu fra 2025 skal tilbageføres til virksomhederne, og så vidt muligt til de mest konkurrenceudsatte virksomheder, under hensyntagen til lækageproblematikken.

Fase 2: 2023

 

 

Det er aftalt, at rammerne for en ensartet CO2-afgift skal fastlægges i 2023. Ambitionen er, at vi i 2030 skal have en ensartet CO2-afgift. I januar 2021 nedsættes en ekspertgruppe, der skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet CO2-afgift.

Aftalen er udfærdiget sådan, at forhøjelsen af energiafgiften med 6 kr. pr. GJ kan ophæves, inden den reelt indfases. Derved er der mulighed for, at der over de kommende år kan udvikles et nyt afgiftssystem, hvor afgiftsstrukturen er bygget op omkring en ensartet CO2-afgift.

Kompensation i fase 1

Aftalen indeholder en lang række kompensationer til erhvervslivet, som allerede træder i kraft i fase 1, inden at afgiftsforhøjelserne træder i kraft fra 2023. Der sker bl.a. en udvidelse af erhvervspuljen med 315 mio. kr., ligesom at der afsættes 360 mio. kr. til en særlig tilskudspulje til energieffektiviseringer og grøn omstilling.

Skattemæssigt etableres et såkaldt investeringsvindue, hvor virksomhederne opnår en merafskrivningsværdi på 16%. Dette gælder for investeringer foretaget i perioden 23 november 2020 – 31 december 2022. Grænsen for straksafskrivninger fordobles, og 130% fradraget for udgifter til forskning og udvikling forlænges til 2022.

Derudover bliver et særligt bundfradrag i svovlafgiften forlænget til også at gælde i perioden 2021 – 2025.

Aftalen skal genbesøges i 2025.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *