aftale

Sommerens klimaaftale og implementering

Kort før sommerferien blev der indgået en klimaaftale for industrien, og kort før juleferien blev lovforslaget med implementering af de aftalte afgiftsændringer vedtaget. Afgiftsændringerne er trådt i kraft med virkning fra 1 januar 2021. Men hvilke afgiftsændringer er nu trådt i kraft? Fossile brændsler Afgiftssatsen på fossile brændsler som naturgas, olie og kul til opvarmningsformål…
Læs mere